Swisha en gåva till 90 18 003

Antikorruption

Kvinna till Kvinnas förhållningssätt till korruption är att:

Kvinna till Kvinna definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt eller position som medför otillbörlig vinning för någon, till exempel en person, organisation, ett politiskt parti eller ett företag. Som korruption räknas bland annat mutor och bestickning, utpressning, favorisering och nepotism samt även jäv, förskingring och svindleri.

Vill du veta mer, läs vår antikorruptionspolicy (pdf).

Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter

Om du misstänker korruption vänligen anmäl via formuläret nedan. Bara verksamhet finansierad av Kvinna till Kvinna kan utredas. Har du allmänna klagomål eller ifrågasättande av Kvinna till Kvinnas verksamhet som inte inbegriper korruption eller oegentligheter ska inte detta formulär användas, utan kontakt tas direkt med ansvarig/berörd personal.

Du har möjlighet att vara anonym och alla fält i formuläret behöver inte fyllas i.

Anmälningarna hanteras av Kvinna till Kvinnas interna antikorruptionsgrupp. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte. Antikorruptionsgruppen kan även nås på antikorruption@kvinnatillkvinna.se, e-postadressen är skyddad och kan läsas enbart av en begränsad grupp.