Swisha en gåva till 90 18 003

Styrelsens ledamöter

Här hittar du mer information om styrelsens ledamöter.

Ordförande

Birgit Hansson
birgithansson2008(at)live.se

Född 1946, bor i Saltsjö Boo.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Pensionär.

Tidigare yrkeserfarenhet
Blev legitimerad psykolog 1978 och arbetade därefter under 17 år som psykolog på Socialmedicinska kliniken i Linköping, följt av 14 år som ordförande för Sveriges Psykologförbund, från 1987 till 2001.

Generalsekreterare för EFPPA (European Federation of Professional Psychologists Association) 1990-1997.
Styrelseledamot i Forskningsrådsnämnden och suttit i styrelsen på Försvarshögskolan 2002-2008.

1:e vice ordförande för SACO under sju år på 1990-talet.
Rektor för Polishögskolan 2001-2007. Ansvarade därefter för ett program kring erfarenhets- och kompetensutveckling för att bli myndighetschef eller annan högre chef inom polisen.

Utsågs 1998 till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Jag är mycket stolt över det här uppdraget. Kvinna till Kvinna gör ett viktigt arbete för kvinnors rättigheter och för kvinnors deltagande i fredsförhandlingar. Jag är entusiastisk och ser fram emot spännande år.

––––––––––––––––––––

Ordinarie ledamöter

Maria Appelblom
maria.appelblom(at)telia.com

Född 1960, bor i Farsta.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Chef för FNs ständiga poliskapacitet.

Tidigare yrkeserfarenhet
Ett flertal chefsbefattningar på strategisk nivå inom Polisen, senast som biträdande distriktschef för Nacka polismästardistrikt.
Varit projektledare för flera internationella utvecklingsprojekt inom Polisen.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Grundat och byggt upp den internationella organisationen Nordic-Baltic Network of Policewomen.
Vice ordförande i Stockholms FN-förening och ordförande i Stockholms läns FN-distrikt.
Ett flertal uppdrag för den svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen, bland annat inom ramen för ett rättskedjeprojekt i Ryssland och en förstudie i Uganda.

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget:
Tidigare polisiär expert rörande frågor om människohandel, särskilt handel med kvinnor för sexuella ändamål, i ett internationellt perspektiv.
Mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag i ideella föreningar med flera.
Goda kunskaper om ledning och organisationsstyrning, ekonomistyrning, arbetsrätt med mera.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Ett starkt engagemang för Kvinna till Kvinnas sakfrågor, samt egna kunskaper att bidra med i såväl dessa som vad gäller ledning och styrning.

––––––––––––––––––––

Viola Furubjelke
viola.furubjelke(at)home.se

Född 1946, bor i Söderköping.

Nuvarande sysselsättning
Pensionär.

Tidigare yrkeserfarenhet:
Riksdagsledamot (S).
Ambassadör.
Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Centrum.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Har ägnat särskild vikt åt kvinnor, freds- och biståndsarbete i samtliga uppdrag.

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
Organisations- och styrelseerfarenhet nationellt och internationellt, har bland annat varit förbundsordförande i Svenska FN-förbundet, ledamot i S-kvinnors styrelse, styrelseledamot i Svenska Freds Centralstyrelse samt ordförande för Interparlamentariska Unionens Kvinnokommitté.
Under många år medverkat i demokrati- och kvinnopolitiska utbildningar.
Stort kontaktnät.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Engagerade mig tidigt i den partiöverskridande grupp av kvinnliga parlamentariker som stöttade Kvinna till Kvinnas verksamhet i Bosnien. Med erfarenhet i bagaget vill jag åter vara med och vidareutveckla detta viktiga arbete.

––––––––––––––––––––

Jesper Hansén
jesper.hansen(at)rb.se

Född 1967, bor i Stockholm.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Biträdande humanitär chef på Rädda Barnen.

Tidigare yrkeserfarenhet
1998-2003, 2004-2008 Handläggare, Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden).
– handläggning av stöd till mr-organisationer i Burma och engelsktalande Afrika
– kommunikation, bland annat produktion av flera skrifter om mänskliga rättigheter
– utbildning, bland annat ansvarig för kurser på mr-programmet vid Teologiska högskolan, Stockholm (THS)
2003-2004, Organisationsutvecklare, Forum Syd
–placering vid kontoret i Phnom Penh, Kambodja. Stöd till organisationer inom programmet för mr och demokrati
2008-2010, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden)

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Kvinno- och fredspolitiskt finns framför allt en koppling till arbetet med kvinnors mänskliga rättigheter respektive så kallad övergångsrättvisa (transitional justice), vilka båda hör till MR-Fondens tematiska fokusområden.

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
Folkrättsjurist.
Mångårig erfarenhet från frivilligt arbete på olika nivåer inom civilsamhällesorganisationer, bland annat som vice ordförande för Amnesty Internationals svenska sektion, ordförande för FIAN-Sverige och styrelseledamot med mera inom föreningen Stockholm Pride.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Mitt personliga intresse ligger framför allt i Kvinna till Kvinnas mål att främja kvinnors deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt civilt samhälle och, i förlängningen, det civila samhällets deltagande i freds- och postkonflikt-processer. Förutom kompetensen inom sakområdet tror jag att mina erfarenheter på ledningsnivå inom andra organisationer kan vara användbara i styrelsearbetet.

––––––––––––––––––––

Devrim Mavi
devrim.mavi(at)hotellrevyn.se

Född 1970, bor i Stockholm

Nuvarande yrke/sysselsättning
Chefredaktör, skribent och debattör

Tidigare yrkeserfarenhet
Journalist, ledarskribent och chefredaktör

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete b) fredspolitiskt arbete c) biståndsarbete
Varit aktiv i feministiska och antirasistiska sammanhang sedan 15 år främst genom att bevaka frågor som berör frågor om jämställdhet och antirasism. Var Feministiskt Initiativs talesperson 2005-2006.

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
Förenings- och styrelseerfarenhet. Lång erfarenhet från att jobba med media.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Kvinna till Kvinna är en av de viktigaste organisationerna när det kommer till internationell kvinnosolidaritet. Kvinna till Kvinnas arbete blir allt viktigare med tanke på att samarbetsorganisationerna finns på platser där krig och konflikter har trappats upp avsevärt på kort tid. Och vi har sett och ser hur kvinnor och barn drabbas hårdast i dessa konflikter. Erfarenheter visar också att kvinnors aktörskap är avgörande vid förhandlingar för jämställdhet och hållbar fred.

––––––––––––––––––––

Lars Jalmert
lars.jalmert(at)edu.su.se

Född 1944, bor i Täby.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet.

Tidigare yrkeserfarenhet
Arbetat vid Stockholms universitet.
Haft många utredningsuppdrag, exempelvis varit expert i åtta statliga utredningar, bland annat i Statliga mansgruppen och i Nationellt råd för kvinnofrid.
Har också varit flitigt förekommande i den mediala debatten.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Sedan 1970-talet arbetat med jämställdhetsfrågor i många olika sammanhang. Har idag uppdrag som mentor åt ett antal personer i Sydostasien under ledning av International Centre for Local Development.
Författat ett antal verk i internationella sammanhang, exempelvis ”Ending gender based violence” tillsammans med sex andra maskulinitetsforskare (finns att ladda ned från SIDAs hemsida).

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
Styrelseledamot i Män för jämställdhet.
Ordförande i styrelsen för webbtidningen Feministiskt Perspektiv.
Har tidigare i olika omgångar varit såväl ordförande som vice ordförande i Riksförbundet BRIS.
Ordförande i ett antal kommittéer i högskolevärlden.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Eftersom jag vet att Kvinna till Kvinna gör ett utmärkt arbete vill jag försöka bidra till detta med mina erfarenheter. Min kunskap om mäns våld mot kvinnor kan säkert komma till pass, liksom jag kan få nya erfarenheter av det internationella arbetet. Kanske kan mitt stora nätverk också vara användbart.

––––––––––––––––––––

Marie Sundberg

Aktiv i styrelsen sedan 2015

Nuvarande yrke/sysselsättning
Journalist och skribent med eget företag.

Bor på Lidingö

Tidigare yrkeserfarenhet
Har varit näringslivsjournalist över 30 år, varav närmare tio år som utrikeskorrespondent, i framför allt Bryssel men också Oslo. Civilekonom- och journalisthögskoleexamen.

Sedan barnsben uppfostrad i övertygelsen om vikten av internationell stöd- och utvecklingsarbete.

––––––––––––––––––––

Ersättare

Kajsa Wejryd
kajsa.wejryd(at)telia.com

Född 1950, bor i Uppsala.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Skolchef för de kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Uppsala.

Tidigare yrkeserfarenhet
Mellanstadielärare, speciallärare, rektor, förvaltningschef samt revisionskonsult.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Medlem i det socialdemokratiska arbetarepartiet, men har inte deltagit i partiets kvinnoarbete.

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
– Jag har under många år varit aktiv det kyrkliga kvinnoarbetet. Jag var bland annat ordförande i den nya organisationen Kvinnor i Svenska kyrkan under året 1995-2003. Där har vi engagerat oss mycket för jämställdhetsfrågor och internationellt arbete.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Jag tycker att Kvinna till kvinna har ett viktigt och intressant fokus, eftersom kvinnors engagemang såväl här hos oss som i mottagarländerna ställer krav på rättvisa, solidaritet och effektivitet. Vårt arbete ger förutsättningar för en fortsatt utveckling med många ringar på vattnet.

––––––––––––––––––––

Banafshe Hejazi
banafem(at)yahoo.com

Född 1977, bor i Stockholm.

Nuvarande yrke/sysselsättning
MR-strateg på stadsledningskontoret i Stockholms stad.

Tidigare yrkeserfarenhet
Informatör och programhandläggare på Women Peacemakers Program i Nederländerna, jämställdhetsutvecklare på en regional ungdomsorganisation i Bolivia, verksamhetsutvecklare med fokus på politiska frågor på Riksteatern.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
De senaste 15 åren har jag arbetat frivilligt och yrkesmässigt med utbildning, kommunikation, mobilisering och intersektorisk samverkan i Europa och (post)-konfliktländer. Även mina studier har fokuserat på 1325-relaterade frågor. Jag har en fil.kand. i genusvetenskap och MR, samt en master i internationell säkerhet.

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
Suttit i ett flertal feministiska styrelser, bland annat Svenska UNIFEM-kommittén (UN Women).

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Kvinna till Kvinna är en av de tyngsta och mest respekterade aktörerna som driver och utvecklar 1325-relaterade frågor. Det är ett oumbärligt arbete som resulterar i små men säkra steg framåt. Jag vill vara en aktiv del av den insatsen.

––––––––––––––––––––

Lena Backhausen
lena.backhausen(at)comhem.se

Född 1943, bor i Kungsbacka.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Är idag heltidspensionär med enstaka mentorsuppdrag.

Tidigare yrkeserfarenhet
Legitimerad psykolog. Har arbetat som HR/personalchef inom främst tillverkningsindustrin och inom IT företag. Eget företag med tyngdpunkt på organisation/verksamhetsutveckling, ledarskap och personlig utveckling.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Har under många år varit och är engagerad i IKFF ,Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, och suttit i styrelsen på lokal och nationell nivå.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Jag vill inom Kvinna till Kvinna arbeta för kvinnors organisering på egna villkor och kvinnors medverkan i att bygga civila samhällen och hållbar fred.

––––––––––––––––––––

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans stoppar vi sexuella övergrepp i skolor, skapar trygga platser längs flyktvägar och ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Läs mer om Kvinna till Kvinna »