Swisha en gåva till 90 18 003

Kvinna till Kvinna i Azerbajdzjan

Vi tror precis som du på en jämställd värld. Vi vill se ett framtida Azerbajdzjan där kvinnor får vara med och bestämma i fredsförhandlingarna, där kvinnors rättigheter respekteras och där flickor kan växa upp till fria och självständiga kvinnor utan hot om våld. Azerbajdzjan befinner sig i en frusen konflikt om området Nagorno-Karabach och över en halv miljon av befolkningen är internflyktingar.

Trots att det är förbjudet enligt lag, är tvångsäktenskap och våld mot kvinnor vanligt i Azerbajdzjan. Få kvinnor gör anmälningar och tillgången till juridisk hjälp är begränsad. Landets kvinnoorganisationer kämpar för att landets lagar om kvinnors rättigheter faktiskt ska implementeras och att arbetet med att skydda kvinnor mot våld och övergrepp ska få tillräckliga resurser. Tack vare ditt stöd kan de fortsätta att kämpa mot våldet och ge juridiskt stöd och hjälp till kvinnor som utsatts.

Kvinnor måste få delta i fredsförhandlingar

Rapporteringen i västmedia om konflikterna i Södra Kaukasus är nästan obefintlig. Azerbajdzjan och grannlandet Armenien befinner sig i en utdragen konflikt om regionen Nagorno-Karabach. Trots att eldupphör utlystes redan 1994 har ingen varaktig fredsuppgörelse nåtts. Vi ställer krav på att fler kvinnor ska få delta i officiella fredsförhandlingar, eftersom kvinnor tar beslut som gynnar hela samhället. Hittills har deltagarna vid fredsförhandlingarna nästan uteslutande varit män. Kvinnors deltagande skapar förutsättningar för en framtida och hållbar fred. Våra partnerorganisationer utbildar också unga kvinnor i fred och konfliktlösning och förbereder dem för att delta i fredsförhandlingar.

Långsiktigt stöd är livsviktigt

Azerbajdzjan har stora brister när det kommer till yttrandefrihet och respekt för mänskliga rättigheter. Enligt Human Rights Watch används tortyr i fängelserna för att tvinga fram erkännanden. Det blir allt svårare för organisationer och privatpersoner i landet att uttrycka sina åsikter och läget är allvarligt.  Människohandel med kvinnor och barn är också ett stort problem. Många luras och blir offer för människohandel där de säljs vidare från Azerbajdzjan.

Våra partnerorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter i Azerbajdzjan motarbetas, bland annat genom lagstiftning som gör det svårt för civilsamhället att verka i landet. I värsta fall tvingas lokala kvinnorättsorganisationer att stänga ner sin verksamhet. Att fortsätta stödja kvinnorättsorganisationer i Azerbajdzjan är därför ett viktigt dock svårt uppdrag för Kvinna till Kvinna. Vi har arbetat i Azerbajdzjan sedan 2004.

Mer om Azerbajdzjan:

Internflyktingar, som tvingats fly sina hem på grund av konflikten kring Nagorno-Karabach är en av många grupper som är utsatta i Azerbajdzjan. De lever ofta under tuffa förhållanden och löper större risk än genomsnittet att drabbas av ohälsa och arbetslöshet. Sju procent av Azerbajdzjans befolkning – över en halv miljon människor – är internflyktingar.

Din gåva är viktig!

Gå vidare »

Läs mer: